Květen

Ve včelstvu vrcholí rozvoj, matka klade až 2000 vajíček denně a stejný počet včel se také líhne. Mladušky mají potřebu uplatnit produkovanou mateří kašičku a využít rozvinuté voskotvorné žlázy na výstavbu nového díla. Pokud včelstvo v tomto okamžiku nemá dostatek prostoru (rozšíření plodiště), může vzniknout rojová nálada (tu může podpořit také přesluněné stanoviště).

Květen je ideální období pro tvorbu oddělků.

Z dřevin kvete:

Inspirativní videa: