Srpen

Z plodu se líhne jen dlouhověká zimní generace včel a včelstva jsou v ideálním případě již z července zakrmena na zimu (~16kg zásob/včelstvo = 25 litrů cukerného roztoku). Kromě cukerných zásob včelstvo potřebuje také dostatek pylových zásob – mnoho jich včely, díky monokulturnímu zemědělství, nosí z kukuřice.

Z důvodu prevence loupeží zúžíme česna a případné dokrmování včelstev provádíme pouze ve večerních hodinách.

Zazimovat bychom měli jen silná včelstva a oddělky (obsedají 7 plástů, mají plod na 5 plástech). Pokud jsou včelstva slabá, je lepší je spojit, než později litovat prázdné úly.

Z dřevin kvete: