Září

Ze včelstev se vytrácejí létavky a podle plodování matky se stále líhne zimní generace včel. Uvolněné buňky se včely snaží doplnit ze snůšky, či dokrmování.

Ve včelstvech může dojít k tiché loupeži a proto je třeba o stavu zásob v září mít přehled, hladová včelstva po večerech dokrmit.

Září je ideální čas na výměnu matek, které jsou velmi dobře přijímány. Pokud ještě v září pozorujete ve včelstvu trubce, je možná včelstvo bez matky, případně hrozí trubcokladná matka – ještě je možné zjednat nápravu.

Dle spadu roztočů přizpůsobujeme léčení.

V průběhu 22.-23. září nastává podzimní rovnodennost.

Inspirativní videa: